Functioneringsgerichte aanspraak hulpmiddelenzorg

Wil jij de meest adequate hulpmiddelen oplossing realiseren voor je cliënt? En wil je waarborgen dat aanspraak, beoordeling en bekostiging vanuit Wlz, Wmo of Zvw optimaal verloopt? En wil je geen onnodige communicatie en vertraging in het aanvraag- en declaratieproces? Dan gaat het scholingsprogramma ‘Functioneringsgerichte aanspraak hulpmiddelenzorg’ (FGA) jou helpen!

Voor de trainingen in 2022 is de ontvangst tussen 12.45 uur en 13.00 uur. We starten met de training om 13.00 uur en de training eindigt om 17.00 uur.

Over de praktijktraining

Deze training is een praktische verdieping op de theorie vanuit de E-learning. In de training staan de specifieke doelgroepen waar jij als cursist dagelijks mee te maken hebt centraal. We starten de training met een inleidend deel, waarin verwachtingen worden gedeeld en persoonlijke doelstellingen geïnventariseerd. Vervolgens worden er enkele relevante casussen doorlopen. Deze zijn specifiek voorbereid op de doelgroep van cursisten waar jij onderdeel van uit maakt (indiceerders, leveranciers, zorgkantoor). Deze casussen worden stapsgewijs gezamenlijk doorlopen. Daarbij is voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng van jou als cursist.